TIANJIN PUMPS & MACHINERY CO.,LTD

Contact us

Current position:

TIANJIN PUMPS & MACHINERY CO.,LTD
No 10, Guoyuan Nan Road, Beichen District, Tianjin China.
Tel: +86-22-59088478
Fax: +86-22-58714309

http://www.tianjinpumps.com

Email: tianjinpumps@tianjinpumps.com 


  • Email*
  • Name
  • Mobile
  • Content*
Submit